File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 702, datë 12.7.2023, “Për akreditimin e vëzhguesve jopolitikë përmes platformës elektronike të vëzhguesve, në zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë, të datës 23 Korrik 2023”.