File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 705, datë 14.7.2023, “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ-së nr. 43, Bashkia Rrogozhinë, për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar bashkie të datës 23 Korrik 2023”.