File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 710, datë 21.7.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemëroree e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, z. Erald Agim Erkoçaj”.