File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 711, datë 21.7.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Përmet, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Demokratike të Shqipërisë”, zj. Valbona Xhekson Muhaj”.