File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 715 datë 21.7.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Anila Murat Shehu”.