File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 716 datë 21.7.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Ardhmërija Shqiptare”, zj. Anila Bashkim Veseli”.