File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 719, datë 1.8.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, zj. Marjana Bashkim Kadria”.