File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 72, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.