File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 722 date 19.8.2023 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 11, për zgjedhjet e pjesshme vendore për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”.