File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 724 date 19.8.2023 “Për shpërblimin e anëtarëve të Komisioneve Zgjedhore të ZAZ-së nr. 11, të angazhuara në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”.