File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 725, datë 23.08.2023 “Për miratimin e strukturës buxhetore, për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të bashkisë Kukës në datë 24 Shtator 2023.