File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 734 datë 25.8.2023 “Mbi përdorimin e portalit elektronik (Modulit) për partitë politike dhe subjektet zgjedhore”.