File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 738, datë 28.08.2023 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 faza teknike, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.