File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 739, datë 28.08.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 421 ID nga Qendra “Qëndresa Qytetare”, ndaj zj. Anila Kala, Drejtor i Spitalit Rajonal, Berat, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.