File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 741, datë 28.08.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 448 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, për shkelje administrative, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.