File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 742, datë 28.08.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 429 ID nga Qendra “Qëndresa Qytetare”, ndaj z. Edison Zanaj, administrator i njësisë administrative nr. 7, Tiranë, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.