File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 752, datë 4.9.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Librazhd, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Demokracia Sociale”, zj. Erjola Syri Albrahimi”.