File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 755, datë 4.9.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Belsh, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Ervina Sefedin Meta”.