File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 758, datë 4.9.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, zj. Flora Pjetër Margjonaj”.