File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 759, datë 4.9.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, z. Andrit Ilmi Lika”.