File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 761, datë 4.9.2023 “Për delegimin e kompetencës Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 11, Bashkia Kukës, për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24 Shtator 2023”.