File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 764, datë 7.9.2023, “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të personelit teknik që mbështet në terren implementimin e identifikimit të zgjedhësve nëpërmjet PEI-t, në ditën e zgjedhjeve, të datës 24 Shtator 2023”.