File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 769, datë 12.9.2023 “Mbi procesin e verifikimit të kushteve të kandidimit për kandidatin për Kryetar të Bashkisë Kukës, z. Albert Bislim Halilaj, kandidat i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 Shtator 2023”.