File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 773, datë 13.09.2023 “Për një ndryshim në strukturën e shpenzimeve buxhetore për vitin 2023, për përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë”.