File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 774, datë 13.9.2023 “Për miratimin e programeve të temave të trajnimit që do të përdoren për trajnimin e administratës zgjedhore në zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 Shtator 2023”.