File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 778, datë 19.9.2023 “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ nr. 11, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.