File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 780, datë 19.09.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit 442 ID nga “Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara”, ndaj z. Agron Malaj, kryetar i bashkisë Mat për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.