File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 781, datë 19.9.2023 “Për krijimin e Komisionit të Qendrës së Votimit të posaçme nr. 0636/01, KZAZ nr. 11, Bashkia Kukës, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 Shtator 2023”.