File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 782, datë 20.9.2023 “Për lirimin dhe emërimin e sekretarit të KZAZ-së nr. 11, Bashkia Kukës, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.