File Type: pdf
Vendim nr. 785, datë 24.9.2023 “Për pajisjen e qendrës së posaçme të votimit nr. 0636/01, KZAZ nr. 11, Bashkia Kukës, me sasinë shtesë të fletëve të votimit, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.