File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 786, datë 04.10.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Kukës, Qarku Kukës, z. Albert Bislim Halilaj, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet e pjesshme të datës 24 Shtator 2023.