File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 787, datë 4.10.2023 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kandidat për Kryetar në Bashkinë Mallakastër, Qarku Fier”.