File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 791, datë 4.10.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Shpresa Musa Pemaj”.