File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 793, datë 6.10.2023 “Për kompensimin financiar paszgjedhor që do t’u shpërndahet subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”.