File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 796, datë 06.10.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit regjistruar me nr. 413 ID, të Qendrës “Qëndresa Qytetare”, ndaj z. Tonin Marinaj kryetar dhe kandidat për kryetar bashkie për bashkinë Malësi e Madhe si dhe ndaj z. Kastriot Dragaj drejtori i shkollës 9-vjeçare “Fran Murrizi”, në Pjetroshan, Malësi e Madhe për shkelje administrative, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.