File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 797, datë 06.10.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 402 ID nga Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj personit përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.