File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 8, datë 09. 01. 2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Përmet, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, zj. Gjyrgji Kame Mançellari’’.