File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 802 datë 20.10.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë “Fryma e Re Demokratike”, z. Kapllan Ismen Troci”.