File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 803 datë 20.10.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, z. Vladimir Ivaner Kello”.