File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 804 datë 20.10.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Vau i Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialdemokrate”, z. Besmir Mhill Kapaj”.