File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 805 datë 20.10.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë së Gjelbër”, z. Emirjon Alfred Mali”.