File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 807, datë 20.10.2023 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Ervin Muharrem Muharremi, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Klos, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Konservatore”.