File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 808, datë 20.10.2023 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Valter Murat Hasanaj, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Vlorë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.