File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 815, datë 13.11.2023 “Për një ndryshim në vendimin nr. 466, datë 08.05.2023 “Për propozimin e sanksioneve administrative ndaj disa kryetarëve të bashkive për mosdorëzimin e vendimit për përcaktimin e vendeve publike në territorin e bashkive përkatëse për afishimin prej subjekteve zgjedhore të materialeve propagandistike”.