File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 817, datë 14.11.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, z. Aleksander Nikollë Frroku”.