File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 818, datë 14.11.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Kadri Abdulla Metaliu”.