File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 819, datë 14.11.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë, zj. Xheni Namik Hatillari”.