File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 822, datë 7.12.2023, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Kristian Demokrate”, zj. Silvana Kastriot Kola”.