File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 88, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Uniteti Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.