File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 90, datë 19.2.2022 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së dy qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.